Tinuhog ng patayo ng kanyang crush habang wala si Mister