Masyadong ginalingan ni Ms Valedictorian ang pag tsupa