Nagka Kubakuba na sa liit ng lugar ng Kantotan ang importante satisfied