Minadali ni Jerome ang kantotan dahil tapos na ang lunch break