Likot ng kamay ng boyfriend di mapakali pag hindi nkadama sa kuweba