Ang lupit mo boy Tapang Kinantot kahit nandiyan sa ibaba ang mister