Unang kita galing LDR sa CR ng mall agad ang unang lampongan