Tanghaling maaliwalas saktong sakto para mag painit