Tagtuyot na naman need na e condition para sa planting season