Sinagad sa lalamunan para matikmanang hagupit ni Paeng