Si Gurl na ang nag first move iba na talaga ngayon