Shy pa nong simula peru hawak kamay na while nasarapan