Sariling sikap tumirik nga ang mata, paano pa kaya kung baston ko na