Sarap ng buhay pag may pera, lahat ng magaganda natitikman