Sa Bawat Pagbayo Likas Na Galing At Husay Ang Umuusbong