Pumayag pagtulangan ng Tatlo basta tig 5k ang kada isa