Pinaulanan ng tamod ang tigang nag mukha ni Jonalyn