Pinatsupa sa munting kubo pagkatapos pina tikim sa manamis namis na tamod