Pinaltos ang Anak ni Boss pinakain pa ng mapurol na Punyal