Pinagtulungan si Arman sa dalawa ka Boardmate nito