Na mulamula pa ang pisnge sa kalasingan wala ng magawa naipasok na ang baston ng ka inuman