Maygaganda paba sa syota ng bunso ko, mapagbigay pa