Matinik sa chix si sir pinag sabaysabay ang mga bumagsak sa math class