Mabangong puke ng kababata ay natikman na sa wakas