Leader ng Tatto group tinitira lahat ng magaganda na membro