Laylay man ang Dyoga bawi naman sa Pussy na masikip