Kinain ang hiyas habang tumitirik ang mata sa sarap