Kakarating pa lang sa apartment ni babe sinargo agad patayo