Kain Puke at Subu Titi ang Gusto ni Klasmeyt ala 88 palage