iPhone 14 lang ang sakalam malapit na kana rin mapapasa akin