Iniwanan ng Seaman sa banyo nagdabug at nagpalabas ng kalibogan