Half Chinese todo jakol dahil pinsan lng pala ang mapapangasawa niya