Ginamitan ng tornado lopipop style nakakamatay sa sarap