Ginalingan ang performance para may baon sa vacation