Gawin ang lahat para sa Green Card kahit ipahiya ang sarili sa public