Gandang lahi na pinay nagtitiis sa mayaman na may maliit na itits