Galit na galit gustong manakit ang maliit na birdi