Galing ni Kuya nababelib ang binayaran na prosti sa susunod daw libre na