Former RBREEZY Babe Walker na Ngayon, Mahusay Kumabayo!