Dyosa ng Gubat nakagat ng ahas na may Taglayng Masarap na Kamandag